Tuyên úy

Tuyên úy : Paul Maurice LÂM THÁI SƠN email : paulmaurice844@gmail.com Tel : 07 50 37 17 48

lundi 13 mai 2019

Khóa gặp gỡ Giới Trưởng Thành tại Strasbourg


      CHƯƠNG TRÌNH KHÓA GẶP GỠ  XVIII
              Mục Vụ Giới Trưởng Thành CGVN tại Pháp

Đề tài :     Gia đình nơi giáo dục đức tin (1) và ơn gọi Kitô hữu (2)

                     Từ thứ năm 30/05/2019, lễ Chúa Lên Trời, đến Chúa nhật 02/06/20

Địa điểm :             Centre Culturel Saint-Thomas 
                                2 rue de la Carpe Haute - 67000  STRASBOURG

Thứ năm 30.052019
. 14 g 00 : Tiếp đón, nhận phòng.
. 17 g 45 : Thánh lễ khai mạc.
. 18 g 30 : Cơm tối.
. 20 g 00 :
     - Gặp gỡ, làm quen,
     - Thông qua chương trình,
     - Chọn Ban Chủ Tọa - Chia nhóm,
     - Kinh tối, nghỉ đêm.
. 22 g 00 : Họp ban điều hành (nếu cần)

Thứ sáu 31.05.2019
. 07g45 : Điểm tâm.
. 09g00 đến 10g30 : Kinh sáng - Cha Đại Diện khai mạc khóa – Thuyết trình đề tài (1)
. 10g30 đến 11g00 : Giải lao.
. 11g00 đến 12g00 : Họp nhóm và chia sẻ + Đúc kết nhóm + đặt câu hỏi của nhóm nếu có.
. 12g15 đến 13g15 : Cơm trưa.
. 13g15 đến 14g00 : Giờ tự do
. 14g00 đến 15g15 : Đại diện các nhóm (theo thứ tự) trình bày đúc kết, trao câu hỏi của nhóm (nếu có) và thuyết trình viên sẽ trả lời các thắc mắc và trao đổi với các nhóm
. 15g15 đến 15g45 : Giải lao.
. 15g45 đến 16g30 : Thuyết trình viên trình bày đề tài (2)
. 16g30 đến 17g30 : Họp nhóm và chia sẻ + Đúc kết nhóm + đặt câu hỏi của nhóm nếu có.
. 17g45 : Thánh lễ.
. 18g30 : Cơm tối.
. 20g00 : Chuẩn bị văn nghệ cho tối thứ bảy, mỗi nhóm một mục.
. 21g00 : Kinh tối.
. 21g45 : Sinh hoạt « Hương Vị Bốn Phương ».

Thứ bảy 01.06.2019
. 07g45 đến 8g45 : Điểm tâm.
. 08g45 đến 10g15 : Kinh sáng + Thánh lễ + Chụp hình lưu niệm.
. 10g15 đến 10g45 : Giải lao
. 10g45 đến 12g00 : Đại diện các nhóm (theo thứ tự) trình bày đúc kết, trao câu hỏi của nhóm (nếu có) và thuyết trình viên sẽ trả lời các thắc mắc và trao đổi với các nhóm. (Và kết thức đề tài học hỏi.)
. 12 g 15 đến 13 g 15 : Cơm trưa.
. 13g15 đến 14g00 : Giờ tự do chuẩn bị cho cuộc hành hương ở mont Ste Odile.
. 14 g 00 đến 18 g 00 : Hành hương mont Sainte Odile.
. 18 g 30 : Cơm tối.
. 20 g 30 : Văn nghệ, Kinh dâng mình.

Chủ nhật 02.06.2019
. 07 g 45 : Điểm tâm.
. 09 g 30 : Họp mặt, rút ưu khuyết điểm, hướng về khóa gặp gỡ thứ XIX.
. 10 g 30 : Thánh lễ
. 11 g 30 : Nghi thức giã từ. Cơm trưa (Ai cần sandwich đi đường thì báo trước). Ra về.