Tuyên úy

Tuyên úy : Paul Maurice LÂM THÁI SƠN email : paulmaurice844@gmail.com Tel : 07 50 37 17 48

mardi 4 décembre 2018

Ý lễ xin trong tháng 12


                             Cộng Đoàn Strasbourg


1-    Gia đình Minh-Gấm xin Lễ cầu cho linh hồn Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Hiếu
2-    Anh Chị Trò xin Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
3-    AC Hằng Hân xin Lễ cầu cho linh hồn Đaminh và Lucia Maria
4-    AC Long Tuyết  xin Lễ cầu cho các linh hồn Gia tiên và mồ côi
5-    AC Hiền Mai  xin Lễ cầu cho linh hồn Anna Trần thị Ngùy vừa qua đời tại Canada
6-    Chị Thoa xin Lễ cầu cho tất cả các linh hồn qua đời trong gia đình, các lh mồ côi, Lễ cầu Bình an cho gia đình và xin Ơn đặc biệt cho mẹ đang bệnh nặng , Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
7-    Chị Hạnh xin Lễ cầu cho Giu se Nguyễn văn Vãng và những lh mồ côi
8-    Chị Thủy-Vi xin Lễ cầu cho 2 linh mục Phêrô và Gioan Baotixita
9-    Tường và Titi xin Lễ cầu cho lh Đôminicô Nguyễn văn Sản và Maria Nguyễn Hoài Hiền
10- Chị Phượng xin Lễ tạ ơn Chúa và Mẹ Maria

jeudi 29 novembre 2018

Sinh hoạt Cộng Đoàn 2019

Lịch trình các thánh lễ năm 2019
                  Cộng Đoàn Strasbourg
                                   Địa chỉ : église Ste Bernadette – 35 rue de l’ill – 67000 Strasbourg  
Chúa nhật 06/01/2019  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00
Chúa nhật 03/02/2019  :Thánh  lễ mừng Xuân Kỷ Hợi tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.   
                                                (Thứ ba 05/02/2019 : mùng một TẾT Kỷ Hợi)
Chúa nhật 17/02/2019  :  Thánh  lễ mừng kính Thánh nữ Bernadette, Quan Thầy họ đạo,
                                               tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 10giờ30.  
Chúa nhật 03/03/2019 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.
Chúa nhật 07/04/2019 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.
                                                                Tuần Thánh 2019
Chúa nhật 14/04//2019 : Thánh lễ Lá tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 11giờ00
Thứ năm 18/04/2019 : Thánh Lễ + nghi thức Rửa chân tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 20giờ00
Thứ sáu 19/04/2019 14giờ00  nghe Cha sinh viên giảng phòng
                                            15giờ00  Đàng Thánh Giá + nghi thức hôn Thánh Giá  + Bí tích hòa giải
Thứ bảy 20/04/2019 : Thánh Lễ vọng Phục Sinh tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 20 giờ00


Chúa nhật 28/04/2019  : Thánh lễ Lòng Chúa thương xót  tại nhà thờ Ste. Bernadette

                                               lúc 11giờ00 + nghi thức xức dầu cho những người đau yếu
Tháng 5
Chúa nhật 05/05/2019  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Thứ năm 30/05/2019 :  Thánh Lễ Chúa lên trời  tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 11giờ00

Tháng 6
Thứ bảy 01/06/2019 : Thánh Lễ Thêm Sức cho 7 em VN + các em Pháp  tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 18 giờ00

Chúa nhật 02/06/2019  : Thánh lễ  + Rước Lễ lần đầu cho các em  tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11giờ00

Chúa nhật 09/06/2019  : Thánh lễ  Chúa Thánh Thần hiện xuống + Rửa tội -Thêm sức cho người lớn tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11giờ00
Chúa nhật 23/06/2019  : Thánh lễ  với Họ Đạo lúc 9giờ30 tại Nhà Thờ Ste Bernadette … sau Lễ có Hội Chợ Xóm Làng tại Centre ESCALE, rue du Docteur François, 67000 STRASBOURG
Tháng 7
Chúa nhật 07/07/2019 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ00.
 
                             
            Cộng Đoàn Colmar
                                         Địa chỉ : 
église St Paul – 3 rue de Prague – 68000 Colmar

Chúa nhật 20/01//2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  
Chúa nhật 17/02/2019 :  Thánh Lễ mừng Xuân tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 
Chúa nhật 17/03/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 
Chúa nhật 21/04/2019 :  Thánh Lễ Phục Sinh tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00Chúa nhật 19/05/2019 : Thánh Lễ  tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00


Chúa nhật 16/06/2019 : Thánh Lễ  tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00

                       Cộng Đoàn Mulhouse
                              Địa chỉ : église St Luc - 46 A rue Albert Camus - 68200 Mulhouse Dornach

Chúa nhật 27/01/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 24/02/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 24/03/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 28/04/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 26/05/2019 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 23/06/2019 :  KHÔNG có Lễ …Cộng Đoàn VN tại Mulhouse  được mời lên Strasbourg đi Lễ tại Nhà Thờ Ste Bernadette lúc 9giờ30 … sau Lễ tham dự Hội Chợ Xóm Làng tại Centre ESCALE, rue du Docteur François, 67000 STRASBOURG

mardi 6 novembre 2018

Ý lễ xin trong tháng 11

                               Cộng Đoàn Strasbourg
                               01 Tháng 11 / 20181-    Chị Mỹ Khê và các con xin Lễ cầu cho linh hồn Giacôbê Hồ Ngọc Sửu

2-    Gia đình Lan-Albert  xin Lễ cầu cho các linh hồn Tiên nhân

3-    G/Đ Bùi Văn Tiến xin Lễ cầu cho các linh hồn Augustin Bùi Quang Minh và Têrêsa Phan thị Hồng

4-    G/Đ Kỷ-Tâm xin Lễ cầu cho các linh hồn Gia tiên

5-    G/Đ Hương-Cho xin Lễ cầu cho các linh hồn Maria Liên thị Tiến và Đaminh Nguyễn Ngọc Sơn

6-    A/C Hữu-Tâm xin Lễ tạ ơn Đức Mẹ và Lễ cầu cho các linh hồn mồ côi

7-    G/Đ Danh-Vi xin Lễ cầu cho các linh hồn Stêphanô Đặng văn Linh, Gioan Baotixita Tống Viết Hai, Giacôbê Phan Thanh Vũ

8-    G/Đ  Sửu-Yến xin Lễ cầu cho các linh hồn Phanxicô Xavie Vũ Hữu Tiến và Maria Đinh thị Sen

9-    G/Đ Mai-Điệp  xin Lễ cầu cho các linh hồn Phê rô Lễ Văn Bông, Eugénie Nguyễn thị Phước, Maria Lê thị Ngọt, Maria Bùi thị Quý và các lh mồ côi

10- G/Đ Đạo-Thủy xin Lễ cầu cho các linh hồn Phanxicô Hoàng văn Hiếu, Phaolô Lâm Chánh Luận, Maria Ngô thị Hai

11-  Chị Xuyến xin Lễ cầu l/h Bố Mẹ Đaminh và Maria và Lh Giuse Kham, Phêrô Ninh

12- Chị Thủy-Vi xin Lễ cầu cho l/h Anna Nguyễn thị Liên

13-  G/Đ Thạnh-Thăm xin Lễ cầu cho các linh hồn

14- A/C Dragi Mail Liên xin Lễ cầu cho các linh hồn Giuse Lê Quang Trường và LaurenceTrần Hữu Đẩu

15- Chị Loan xin Lễ cầu cho các lh Gioan Baotixxita Đinh Ngọc Bảo, Anna Lương thị Quẹt và Phaolo Trần Thái Xuân

                      Tháng 11  cầu cho các linh hồn


1-    Gia đình Minh-Gấm xin Lễ cầu cho linh hồn Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Hiếu
2-    Albert Lan xin Lễ cầu cho các linh hồn mồ côi
3-    Gia đình Lê Quang Hiếu xin Lễ cầu cho các linh hồn mồ côi
4-    Chị Phương xin Lễ cầu cho các linh hồn John Nguyễn, Maurice Brard,  lh Simon  Chung Thôn, các linh hồn mồ côi,
5-    Chị Hương Kane xin Lễ cầu cho các Đẳng linh hồn, các thai nhi, các lh bà con Nội Ngoại
6-    Ch Loan Kane  xin Lễ cầu cho các linh hồn Cha Mẹ và ACE nội ngoại
7-    Đức - Tina xin Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, và cầu cho lh Giuse Nguyễn văn Điền
8-    Gia Đình Anh Chị Lan Lâm xin Lễ cầu cho các linh hồn Gia Tiên
9-    Bác Minh  xin Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, và cầu cho  linh hồn Paul Kelly
10- Gia Đình  Nguyễn Đình Thắng xin Lễ cầu cho  linh hồn Maria Augustinô
11- Gia Đình Anh Chị Trò xin Lễ cầu cho các linh hồn Phê rô Châu văn Đực, Maria Châu thị Thanh, Phanxicô Đỗ văn Học, và các lh mồ côi
12- Gia Đình Đường Lan xin Lễ cầu cho các linh hồn tiên nhân,  các lh mồ côi, Lễ cầu cho Gia Đình Nội Ngoại được khỏe mạnh bình an, Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
13- Gia Đình Anh Chị Hân Hằng xin Lễ cầu cho linh hồn Đaminh Nguyễn văn Hòe, lh Maria Nguyễn thị Đào, các Ông Bà và thân nhân qua đời
14- Bà Trình xin Lễ cầu cho linh hồn Giuse Hoàng văn Trình, các lh Gia Tiên Nội Ngoại
15- Gia Đình Jacky-Lan xin Lễ cầu cho các linh hồn Gia Tiên, Maria Tô thị Huấn, Lễ cầu bình an cho gia đình và tạ ơn Đức Mẹ
16- Gia Đình Anh Chị Thủy-Vi xin Lễ cầu cho những linh hồn Phê rô, các lh Ông Bà nội ngoại và các lh thân nhân
17- Gia Đình Anh Chị  Nam Hương xin Lễ  tạ ơn và cầu bình an cho gia đình
18- Gia Đình Anh Chị  Tuấn Nghĩa xin Lễ cầu cho các linh hồn Tổ Tiên Ông Bà nội ngoại, Lễ cầu cho các lh mồ côi
 


dimanche 7 octobre 2018

Ý xin lễ tháng 10


                                Cộng Đoàn Strasbourg 


1-    Gia đình Minh-Gấm xin Lễ cầu cho linh hồn Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Hiếu
2-    Chị Maria Trịnh Trung Tâm xin Lễ cầu cho các linh hồn :  Phêrô Trịnh văn Dần, Maria Vũ thị Khuyến, Maria Lê thị Mỹ Hoàng, Gioan Baotixita Nguyễn văn Thành, Giuse Nguyễn văn Bình và các linh hồn mồ côi
3-    Anh Chị Tà Bảo xin Lễ tạ ơn
4-    Gia đình Dũng-Xi  xin Lễ cầu cho Ông Bà Nội Đôminicô và Mari và Lễ tạ ơn Đức Mẹ
5-    Chị Kane Thị Loan xin Lễ cầu cho Cha Mẹ Nội Ngoại
6-     G/Đ Mai-Điệp xin Lễ cầu cho mẹ là lh Maria Lê thị Ngọt
7-    Chị Mai Anh xin Lễ Giỗ cầu cho Bà Anne Monique
8-    Chị Thoa xin Lễ cầu cho tất cả các linh hồn đã qua đời trong gia đình, tất cả các lh mồ côi và Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
9-    G/Đ Tuấn-Hà xin Lễ tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ và Lễ cầu cho lh Maria Nguyễn thị Đào
10- G/Đ AC Tâm Sương xin Lễ tạ ơn Đức Mẹ
11- AC Hằng – Chí xin Lễ tạ ơn Đức Mẹ cầu cho gia đình
 

jeudi 27 septembre 2018

Sinh hoạt Cộng Đoàn tháng 10


                               Sinh hoạt Cộng Đoàn tháng 10

Cha Sơn xin thông báo những sinh hoạt của Cộng Đoàn CGVN tại Strasbourg  trong tháng 10/2018 :
   1.   Chúa nhật đầu tháng 07/10/2018 thánh lễ lúc 11 giờ tại Ste. Bernadette
Sau Thánh Lễ  mỗi chúa nhật đầu tháng... chúng ta qua dùng trưa  tại nhà hưu số 18 rue de la Doller . Đặc biệt : Bún cá Nha Trang do anh chị Đàng (Sáng ) thực hiện

·      Từ nay ... yêu cầu Quý Vị đừng đậu xe ở khu vực xung quanh nhà hưu ... lý do : những gia đình hàng xóm than phiền

·        chúng ta có thể đậu dọc dài con đường Doller,   nhưng đừng chui vô các bãi  và đậu ở bên hông hoặc phía sau nhà hưu

2-   Đọc kinh lần chuổi Mân Côi kính Đức Mẹ

Trong suốt tháng 10 ... Cộng Đoàn chúng ta sẽ lần chuổi   vào mỗi tối thứ bảy tại Nhà Thờ Ste Bernadette lúc 20giờ

3-    Lễ Kiều Dân – Fête des Peuples

Thánh Lễ  tại Nhà Thờ Ste Bernadette
·        vào chúa nhật  14/10 lúc 10giờ30

dĩ nhiện như thông lệ ... Cộng Đoàn chúng ta được mời cộng tác :  
* ông bà chủ tịch và trưởng ban liên lạc Giáo Xứ mặc áo dài  khăn đóng đi kiệu - 1 bài hát - đọc 1 Lời nguyện Giáo dân - đóng góp 200 nem sau Lễ

4-   Hàng năm cắt cỏ quanh Nhà Thờ

·        Họ Đạo mời CĐ giúp làm sạch cỏ xung quanh Nhà Thờ Ste Bernadette này
·        vào sáng thứ bảy  20/10
·        bắt đầu  từ 9giờ sáng đến 12 trưa

lundi 3 septembre 2018

Ý xin lễ tháng 9

                                  Cộng Đoàn Strasbourg xin  l

                                       Tháng 09/2018

1-    Quý Sơ Dòng MTG xin Lễ cầu cho các linh hồn : Phêrô Hoàng Văn Tảo, Phanxicô Xaviê Hoàng văn Hiếu, Giuse Nguyễn văn Điền và Anna Lê thị Được
2-    Anh Chị Tà Bảo xin Lễ cầu bình an và sức khỏe cho em Hoàng Huy Giao
3-    Gia Đình Albert-Lan xin Lễ cho mẹ là Mme Caroline Dentler
4-    Anh Chị Tâm-Sương xin Lễ cầu cho các linh hồn mồ côi
5-    GĐ AC Minh Gấm xin Lễ mỗi tháng, suốt năm từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2019 cầu cho lh Phanxicô Xaviê Hoàng văn Hiếu
6-    AC Hằng-Hân xin Lễ cầu cho các linh hồn
7-    AC Đường-Lan xin Lễ cầu cho linh hồn  Maria Trần thị Yên, Gioan Baotixita Vũ Văn Cường, Têrêsa Vũ thị Tươi, Đaminh Đoàn văn Hoàn, và Lễ cầu bình an cho gia đình và Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
8-    GĐ Bác Hòe xin Lễ Giỗ cho linh hồn Maria Nguyễn thị Đào, Đaminh Nguyến văn Hòe, Daminh Nguyễn văn Hoàn
9- AC Điền Mi xin Lễ tạ ơn Đức Mẹ  cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng linh hồn

Thông báo lớp giáo lý


  Các lớp Giáo Lý trong Niên khóa 2018-2019


1.   Lớp Sr Hương chuẩn bị Rước Lễ lần đầu

      Lớp Sr Thảo chuẩn bị Tuyên Xưng Đức Tin

  * Giờ học cho các lớp : Chúa Nhật từ 14h30 tới 16h30
         *    Địa điểm : Nhà thờ Sainte Bernadette.

                                           Năm 2018

Tháng 9 : 09/09/2018 : Họp phụ huynh+ Ghi danh +Học  
                 16/9; 30/9

Tháng 10 :  21/10

Tháng 11 : 11/11 + 18/11+ 25/11

Tháng 12 : 9/12   (16/12 : tập múa các em ở Elsau)  ( 23/12: Duyệt chương trình Noel)

                                          Năm 2019

Tháng 1 : Chúa Nhật đầu tháng  06/01 (các em giáo lý hát lễ)
                 13/01/2019 + 20/01 + 27/01

Tháng 2 : 10/02 Lễ Tết Việt Nam: Các em giáo lý múa chúc Tết

Tháng 3 : 10/03  ; 17/3  +   24/3 +  31/3

Tháng 4 : 28/04

Tháng 5 : 12/05 + 19/05 + 26/5

Tháng 6:    2/6  première communion     …   
                   22/6  : Du ngoạn cả ngày


2.   Lớp chuẩn bị Thêm Sức của Cha Sơn

 * Giờ học : trưa thứ bảy từ 15h00 tới 16h00
          *  Địa điểm : 2 avenue du Ried,  67800 Hoenheim (lấy Tram B)

                 Năm 2018


Tháng 9 :  thứ bảy  29/09/2018

Tháng 10 : 20/10

Tháng 11 : 17/11 +  24/11

Tháng 12 :  08/12

                                Năm 2019

Tháng 1 : thứ bảy 19/01  +  26/01

Tháng 3 : 23/03  +  30/03

Tháng 4 : 27/04

        Thêm sức  ngày …