Tuyên úy

Tuyên úy : Paul Maurice LÂM THÁI SƠN email : paulmaurice844@gmail.com Tel : 07 50 37 17 48

mardi 19 mars 2019

Sinh hoạt cộng đoàn 2019                              Cộng Đoàn Strasbourg                                    
                                        Địa chỉ : église Ste Bernadette – 35 rue de l’ill – 67000 Strasbourg 

Chúa nhật 06/01/2019  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00
Chúa nhật 03/02/2019  :Thánh  lễ mừng Xuân Kỷ Hợi tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.   
                                                (Thứ ba 05/02/2019 : mùng một TẾT Kỷ Hợi)
Chúa nhật 17/02/2019  :  Thánh  lễ mừng kính Thánh nữ Bernadette, Quan Thầy họ đạo,
                                               tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 10giờ30.  
Chúa nhật 03/03/2019 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.
Chúa nhật 07/04/2019 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.
                                                                Tuần Thánh 2019
Chúa nhật 14/04//2019 : Thánh lễ Lá tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 11giờ00
Thứ năm 18/04/2019 : Thánh Lễ + nghi thức Rửa chân tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 20giờ00
Thứ sáu 19/04/2019      14giờ00  nghe Cha sinh viên giảng phòng
                                       15giờ00  Đàng Thánh Giá + nghi thức hôn Thánh Giá  + Bí tích hòa giải
Thứ bảy 20/04/2019 : Thánh Lễ vọng Phục Sinh tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 20 giờ00
Chúa nhật 28/04/2019  : Thánh lễ Lòng Chúa thương xót  tại nhà thờ Ste.Bernadette 
                                          lúc 11giờ00 + nghi thức xức dầu cho những người đau yếu 
 Tháng 5
Chúa nhật 05/05/2019  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00
Thứ năm 30/05/2019 :  Thánh Lễ Chúa lên trời  tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 11giờ00
Tháng 6
Thứ bảy 01/06/2019 : Thánh Lễ Thêm Sức cho 7 em VN + các em Pháp  tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 18 giờ00
Chúa nhật 02/06/2019  : Thánh lễ  + Rước Lễ lần đầu cho các em  tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11giờ00
Chúa nhật 09/06/2019  : Thánh lễ  Chúa Thánh Thần hiện xuống + Rửa tội -Thêm sức cho người lớn tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11giờ00
Chúa nhật 23/06/2019  : Thánh lễ  với Họ Đạo lúc 9giờ30 tại Nhà Thờ Ste Bernadette … sau Lễ có Hội Chợ Xóm Làng tại Centre ESCALE, rue du Docteur François, 67000 STRASBOURG
Tháng 7
Chúa nhật 07/07/2019 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ00.
 

                             
            Cộng Đoàn Colmar
                                         Địa chỉ : 
église St Paul – 3 rue de Prague – 68000 Colmar

Chúa nhật 20/01//2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  
Chúa nhật 17/02/2019 :  Thánh Lễ mừng Xuân tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 
Chúa nhật 17/03/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 
Chúa nhật 21/04/2019 :  Thánh Lễ Phục Sinh tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00


Chúa nhật 19/05/2019 : Thánh Lễ  tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00


Chúa nhật 16/06/2019 : Thánh Lễ  tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00

                       Cộng Đoàn Mulhouse
                              Địa chỉ : église St Luc - 46 A rue Albert Camus - 68200 Mulhouse Dornach

Chúa nhật 27/01/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 24/02/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 24/03/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 28/04/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 26/05/2019 Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 23/06/2019 :  KHÔNG có Lễ …Cộng Đoàn VN tại Mulhouse  được mời lên Strasbourg đi Lễ tại Nhà Thờ Ste Bernadette lúc 9giờ30 … sau Lễ tham dự Hội Chợ Xóm Làng tại Centre ESCALE, rue du Docteur François, 67000 STRASBOURG

lundi 4 mars 2019

Ý lễ xin trong tháng 03/2019

                                     Cộng Đoàn Strasbourg
                         

1-    Gia đình Minh-Gấm xin Lễ cầu cho linh hồn Phan xi cô Xa viê Hoàng Văn Hiếu
2-    G/Đ Hương – Cho xin Lễ cầu cho linh hồn Đaminh Nguyễn Ngọc Sơn và lh Maria Liêu thị Tím
3-    Anh Chị Tâm -Sương xin Lễ cho mẹ là lh Maria Trần thị Hùng và Lễ cầu cho Cha Champagne Edmond
4-    AC Vi-Thủy xin Lễ cầu cho Bác là lh Maria Phan thị Diệp vừa qua đời tại Mỹ
5-    AC Thạnh-Thắm xin Lễ cầu cho Ông Bà Cha Mẹ và Lễ cầu cho các linh hồn
6-    AC Long Tuyết xin Lễ cầu cho linh hồn  Isave Lê thị Như
7-    Chị Loan xin Lễ cầu cho lh Maria Đinh thị Ngọc
8-    AC Lan-Albert xin Lễ cầu cho Jean Baptisste, Lễ cầu cho Caroline và Albert, Lễ cầu cho các linh hồn mồ côi, Lễ cầu cho các linh hồn tiên nhân và Lễ cầu cho các lh thai nhi