Tuyên úy

Tuyên úy : Paul Maurice LÂM THÁI SƠN email : paulmaurice844@gmail.com Tel : 07 50 37 17 48

jeudi 29 novembre 2018

Sinh hoạt Cộng Đoàn 2019

Lịch trình các thánh lễ năm 2019
                  Cộng Đoàn Strasbourg
                                   Địa chỉ : église Ste Bernadette – 35 rue de l’ill – 67000 Strasbourg  
Chúa nhật 06/01/2019  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00
Chúa nhật 03/02/2019  :Thánh  lễ mừng Xuân Kỷ Hợi tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.   
                                                (Thứ ba 05/02/2019 : mùng một TẾT Kỷ Hợi)
Chúa nhật 17/02/2019  :  Thánh  lễ mừng kính Thánh nữ Bernadette, Quan Thầy họ đạo,
                                               tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 10giờ30.  
Chúa nhật 03/03/2019 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.
Chúa nhật 07/04/2019 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.
                                                                Tuần Thánh 2019
Chúa nhật 14/04//2019 : Thánh lễ Lá tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 11giờ00
Thứ năm 18/04/2019 : Thánh Lễ + nghi thức Rửa chân tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 20giờ00
Thứ sáu 19/04/2019 14giờ00  nghe Cha sinh viên giảng phòng
                                            15giờ00  Đàng Thánh Giá + nghi thức hôn Thánh Giá  + Bí tích hòa giải
Thứ bảy 20/04/2019 : Thánh Lễ vọng Phục Sinh tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 20 giờ00


Chúa nhật 28/04/2019  : Thánh lễ Lòng Chúa thương xót  tại nhà thờ Ste. Bernadette

                                               lúc 11giờ00 + nghi thức xức dầu cho những người đau yếu
Tháng 5
Chúa nhật 05/05/2019  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Thứ năm 30/05/2019 :  Thánh Lễ Chúa lên trời  tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 11giờ00

Tháng 6
Thứ bảy 01/06/2019 : Thánh Lễ Thêm Sức cho 7 em VN + các em Pháp  tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 18 giờ00

Chúa nhật 02/06/2019  : Thánh lễ  + Rước Lễ lần đầu cho các em  tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11giờ00

Chúa nhật 09/06/2019  : Thánh lễ  Chúa Thánh Thần hiện xuống + Rửa tội -Thêm sức cho người lớn tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11giờ00
Chúa nhật 23/06/2019  : Thánh lễ  với Họ Đạo lúc 9giờ30 tại Nhà Thờ Ste Bernadette … sau Lễ có Hội Chợ Xóm Làng tại Centre ESCALE, rue du Docteur François, 67000 STRASBOURG
Tháng 7
Chúa nhật 07/07/2019 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ00.
 
                             
            Cộng Đoàn Colmar
                                         Địa chỉ : 
église St Paul – 3 rue de Prague – 68000 Colmar

Chúa nhật 20/01//2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  
Chúa nhật 17/02/2019 :  Thánh Lễ mừng Xuân tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 
Chúa nhật 17/03/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 
Chúa nhật 21/04/2019 :  Thánh Lễ Phục Sinh tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00Chúa nhật 19/05/2019 : Thánh Lễ  tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00


Chúa nhật 16/06/2019 : Thánh Lễ  tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00

                       Cộng Đoàn Mulhouse
                              Địa chỉ : église St Luc - 46 A rue Albert Camus - 68200 Mulhouse Dornach

Chúa nhật 27/01/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 24/02/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 24/03/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 28/04/2019 :  Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 26/05/2019 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00
Chúa nhật 23/06/2019 :  KHÔNG có Lễ …Cộng Đoàn VN tại Mulhouse  được mời lên Strasbourg đi Lễ tại Nhà Thờ Ste Bernadette lúc 9giờ30 … sau Lễ tham dự Hội Chợ Xóm Làng tại Centre ESCALE, rue du Docteur François, 67000 STRASBOURG

mardi 6 novembre 2018

Ý lễ xin trong tháng 11

                               Cộng Đoàn Strasbourg
                               01 Tháng 11 / 20181-    Chị Mỹ Khê và các con xin Lễ cầu cho linh hồn Giacôbê Hồ Ngọc Sửu

2-    Gia đình Lan-Albert  xin Lễ cầu cho các linh hồn Tiên nhân

3-    G/Đ Bùi Văn Tiến xin Lễ cầu cho các linh hồn Augustin Bùi Quang Minh và Têrêsa Phan thị Hồng

4-    G/Đ Kỷ-Tâm xin Lễ cầu cho các linh hồn Gia tiên

5-    G/Đ Hương-Cho xin Lễ cầu cho các linh hồn Maria Liên thị Tiến và Đaminh Nguyễn Ngọc Sơn

6-    A/C Hữu-Tâm xin Lễ tạ ơn Đức Mẹ và Lễ cầu cho các linh hồn mồ côi

7-    G/Đ Danh-Vi xin Lễ cầu cho các linh hồn Stêphanô Đặng văn Linh, Gioan Baotixita Tống Viết Hai, Giacôbê Phan Thanh Vũ

8-    G/Đ  Sửu-Yến xin Lễ cầu cho các linh hồn Phanxicô Xavie Vũ Hữu Tiến và Maria Đinh thị Sen

9-    G/Đ Mai-Điệp  xin Lễ cầu cho các linh hồn Phê rô Lễ Văn Bông, Eugénie Nguyễn thị Phước, Maria Lê thị Ngọt, Maria Bùi thị Quý và các lh mồ côi

10- G/Đ Đạo-Thủy xin Lễ cầu cho các linh hồn Phanxicô Hoàng văn Hiếu, Phaolô Lâm Chánh Luận, Maria Ngô thị Hai

11-  Chị Xuyến xin Lễ cầu l/h Bố Mẹ Đaminh và Maria và Lh Giuse Kham, Phêrô Ninh

12- Chị Thủy-Vi xin Lễ cầu cho l/h Anna Nguyễn thị Liên

13-  G/Đ Thạnh-Thăm xin Lễ cầu cho các linh hồn

14- A/C Dragi Mail Liên xin Lễ cầu cho các linh hồn Giuse Lê Quang Trường và LaurenceTrần Hữu Đẩu

15- Chị Loan xin Lễ cầu cho các lh Gioan Baotixxita Đinh Ngọc Bảo, Anna Lương thị Quẹt và Phaolo Trần Thái Xuân

                      Tháng 11  cầu cho các linh hồn


1-    Gia đình Minh-Gấm xin Lễ cầu cho linh hồn Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Hiếu
2-    Albert Lan xin Lễ cầu cho các linh hồn mồ côi
3-    Gia đình Lê Quang Hiếu xin Lễ cầu cho các linh hồn mồ côi
4-    Chị Phương xin Lễ cầu cho các linh hồn John Nguyễn, Maurice Brard,  lh Simon  Chung Thôn, các linh hồn mồ côi,
5-    Chị Hương Kane xin Lễ cầu cho các Đẳng linh hồn, các thai nhi, các lh bà con Nội Ngoại
6-    Ch Loan Kane  xin Lễ cầu cho các linh hồn Cha Mẹ và ACE nội ngoại
7-    Đức - Tina xin Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, và cầu cho lh Giuse Nguyễn văn Điền
8-    Gia Đình Anh Chị Lan Lâm xin Lễ cầu cho các linh hồn Gia Tiên
9-    Bác Minh  xin Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, và cầu cho  linh hồn Paul Kelly
10- Gia Đình  Nguyễn Đình Thắng xin Lễ cầu cho  linh hồn Maria Augustinô
11- Gia Đình Anh Chị Trò xin Lễ cầu cho các linh hồn Phê rô Châu văn Đực, Maria Châu thị Thanh, Phanxicô Đỗ văn Học, và các lh mồ côi
12- Gia Đình Đường Lan xin Lễ cầu cho các linh hồn tiên nhân,  các lh mồ côi, Lễ cầu cho Gia Đình Nội Ngoại được khỏe mạnh bình an, Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
13- Gia Đình Anh Chị Hân Hằng xin Lễ cầu cho linh hồn Đaminh Nguyễn văn Hòe, lh Maria Nguyễn thị Đào, các Ông Bà và thân nhân qua đời
14- Bà Trình xin Lễ cầu cho linh hồn Giuse Hoàng văn Trình, các lh Gia Tiên Nội Ngoại
15- Gia Đình Jacky-Lan xin Lễ cầu cho các linh hồn Gia Tiên, Maria Tô thị Huấn, Lễ cầu bình an cho gia đình và tạ ơn Đức Mẹ
16- Gia Đình Anh Chị Thủy-Vi xin Lễ cầu cho những linh hồn Phê rô, các lh Ông Bà nội ngoại và các lh thân nhân
17- Gia Đình Anh Chị  Nam Hương xin Lễ  tạ ơn và cầu bình an cho gia đình
18- Gia Đình Anh Chị  Tuấn Nghĩa xin Lễ cầu cho các linh hồn Tổ Tiên Ông Bà nội ngoại, Lễ cầu cho các lh mồ côi