Tuyên úy

Tuyên úy : Paul Maurice LÂM THÁI SƠN email : paulmaurice844@gmail.com Tel : 07 50 37 17 48

dimanche 7 octobre 2018

Ý xin lễ tháng 10


                                Cộng Đoàn Strasbourg 


1-    Gia đình Minh-Gấm xin Lễ cầu cho linh hồn Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Hiếu
2-    Chị Maria Trịnh Trung Tâm xin Lễ cầu cho các linh hồn :  Phêrô Trịnh văn Dần, Maria Vũ thị Khuyến, Maria Lê thị Mỹ Hoàng, Gioan Baotixita Nguyễn văn Thành, Giuse Nguyễn văn Bình và các linh hồn mồ côi
3-    Anh Chị Tà Bảo xin Lễ tạ ơn
4-    Gia đình Dũng-Xi  xin Lễ cầu cho Ông Bà Nội Đôminicô và Mari và Lễ tạ ơn Đức Mẹ
5-    Chị Kane Thị Loan xin Lễ cầu cho Cha Mẹ Nội Ngoại
6-     G/Đ Mai-Điệp xin Lễ cầu cho mẹ là lh Maria Lê thị Ngọt
7-    Chị Mai Anh xin Lễ Giỗ cầu cho Bà Anne Monique
8-    Chị Thoa xin Lễ cầu cho tất cả các linh hồn đã qua đời trong gia đình, tất cả các lh mồ côi và Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
9-    G/Đ Tuấn-Hà xin Lễ tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ và Lễ cầu cho lh Maria Nguyễn thị Đào
10- G/Đ AC Tâm Sương xin Lễ tạ ơn Đức Mẹ
11- AC Hằng – Chí xin Lễ tạ ơn Đức Mẹ cầu cho gia đình