Tuyên úy

Tuyên úy : Paul Maurice LÂM THÁI SƠN email : paulmaurice844@gmail.com Tel : 07 50 37 17 48

mardi 5 février 2019

Ý xin lễ tháng 2/2019                                   Cộng Đoàn Strasbourg

1-    Gia đình Anh Chị Lễ xin  Lễ cầu Bình An
2-    GĐ AC Kiệm Nguyệt xin Lễ cầu cho linh hồn Phaolô và Giuse và Lễ cầu Bình An cho gia đình
3-    GĐ Thủy-Luc xin Lễ cầu cho các linh hồn Pietroviez Paulette, Suzyn Viviane và Augustinô Thắng
4-    Anh Chị Tuấn Nghĩa xin Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu Bình An cho gia đình Cha Mẹ Nội Ngoại, cầu cho các lh Phaolô Giuse và ân nhân của gia đình
5-    GĐ Nam Phương xin Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, xin ơn Bình An cho gia đình và cầu cho lh Gioan Baotixita
6-    GĐ Vi-Thủy xin Lễ cầu Bình An cho gia đình và cầu cho lh Gioan Baotixita
7-    Chị Loan và các con xin Lễ cầu cho các lh Maria Đinh thị Ngọc, Anna Lương thị Quẹt và Phao lô Trần Thái Xuân
8-    Bà Minh xin Lễ cầu cho Paul Minh và Anna Minh
9-    AC Mai Điệp xin Lễ cầu cho lh Maria Bưu thị Quý, Maria Lê thị Ngọt và Maria Đinh thị Ngọc
10-  Anh Jacques Adicéam xin 1 Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, 1 Lễ cầu cho Ông Bà Cha Mẹ, 1 Lễ cầu cho các Đẳng linh hồn
11- AC Thăng Uyên xin Lễ cầu Bình An cho Năm Mới
12-  Chị Bích Hạnh xin Lễ Giỗ 1 năm cầu cho lh Giuse Nguyễn Văn Vãng và cầu Bình An cho Năm Mới
13- GĐ Tuấn Hà xin Lễ tạ ơn Đức Mẹ và cầu Bình An cho gia đình
14- Anh Đô xin Lễ cầu Bình An và tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
15- GĐ Lan Albert xin  1 Lễ cầu cho các linh hồn thai nhi, 1 Lễ cầu cho các lh mồ côi, 1 Lễ cầu các lh Tiên Nhân , 1 Lễ cầu cho  linh hồn Caroline và Albert, 1 Lễ cầu cho Giuse
16- Minh-Gấm xin Lễ cầu cho linh hồn Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Hiếu