Tuyên úy

Tuyên úy : Paul Maurice LÂM THÁI SƠN email : paulmaurice844@gmail.com Tel : 07 50 37 17 48

mardi 4 décembre 2018

Ý lễ xin trong tháng 12


                             Cộng Đoàn Strasbourg


1-    Gia đình Minh-Gấm xin Lễ cầu cho linh hồn Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Hiếu
2-    Anh Chị Trò xin Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
3-    AC Hằng Hân xin Lễ cầu cho linh hồn Đaminh và Lucia Maria
4-    AC Long Tuyết  xin Lễ cầu cho các linh hồn Gia tiên và mồ côi
5-    AC Hiền Mai  xin Lễ cầu cho linh hồn Anna Trần thị Ngùy vừa qua đời tại Canada
6-    Chị Thoa xin Lễ cầu cho tất cả các linh hồn qua đời trong gia đình, các lh mồ côi, Lễ cầu Bình an cho gia đình và xin Ơn đặc biệt cho mẹ đang bệnh nặng , Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
7-    Chị Hạnh xin Lễ cầu cho Giu se Nguyễn văn Vãng và những lh mồ côi
8-    Chị Thủy-Vi xin Lễ cầu cho 2 linh mục Phêrô và Gioan Baotixita
9-    Tường và Titi xin Lễ cầu cho lh Đôminicô Nguyễn văn Sản và Maria Nguyễn Hoài Hiền
10- Chị Phượng xin Lễ tạ ơn Chúa và Mẹ Maria